Osteotomy & Sinusotomy Kits

OSTEOTOMY_KIT_EDC

Pearce Osteotomy Kit

£325.00 ex VAT
SINUSOTOMY_KIT_EDC

Pearce Sinusotomy Kit

£395.00 ex VAT

Featured Products